Αγορά Παραγωγής

Έχουμε πελάτες στην εγχώρια αγορά και στην αγορά του εξωτερικού. Ο διευθυντής πωλήσεων μπορεί να μιλήσει άπταιστα αγγλικά για καλή επικοινωνία.

Η κύρια αγορά πωλήσεών μας:

Βόρεια Αμερική 25,00%

Νότια Ευρώπη 15,00%