Εφαρμογή προϊόντος

Το προϊόν μας χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα, χημική βιομηχανία, πετρέλαιο, μεταλλουργία, τρόφιμα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανική αποστράγγιση, μεταφορά θαλασσινού νερού, σύστημα καθαρισμού νερού κ.λπ.