Εξοπλισμός Παραγωγής

Εκατοντάδες εξοπλισμός παραγωγής όπως πίεση πλάκας, βουλκανιστής, εξωθητής, μηχανή περιέλιξης, εσωτερικός αναμίκτης, πρέσα κόλλας κ.λπ.